14.01.2019 08:00:00 CET

Masennuksen hoidossa käytettyjen Nexstim Oyj:n laitteistojen kaupallistamistoimien päivitys

Yhtiötiedote, Helsinki, 14.1.2019 klo 9.00

Masennuksen hoidossa käytettyjen Nexstim Oyj:n laitteistojen kaupallistamistoimien päivitys

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa. Nexstim Oyj varasi entistä enemmän resursseja ja muutti toiminnan painopistettä vuonna 2018 edistääkseen masennuksen hoidossa käytetyn NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston myyntiä. Strategia on tuottanut hyviä tuloksia. Nexstim on asentanut Yhdysvalloissa viisi NBT®-laitteistoa joita käytetään masennuksen hoidossa, sen jälkeen, kun yhtiö sai markkinointi- ja jakeluluvan toukokuussa 2018 Yhdysvalloissa. Sen lisäksi Eurooppaan ja muualle maailmaan on nyt toimitettu yhteensä viisi NBT®-laitteistoa, joita käytetään masennuksen hoidossa.

Kaikki nykyiset NBT®-laitteistot Yhdysvalloissa on toimitettu noudattamalla leasingmallia, jossa veloitus perustuu käyttöön. Sen mukaisesti suurin osa hoitosovelluksissa käytettyjen NBT®-laitteistojen tuotoista heijastuu liikevaihtoon vuonna 2019. Nexstimin tavoitteena Yhdysvalloissa on saavuttaa noin 100 tuhannen Yhdysvaltojen dollarin vuosittainen liikevaihto jokaista asennettua NBT®-laitteistoa kohden. TMS-markkinat ovat Euroopassa vaihtelevammat ja vähemmän kehittyneet kuin Yhdysvalloissa. Nexstim on ottanut sen vuoksi käyttöön erilaisia kohdistettuja tuottomalleja, joissa on otettu huomioon yksityisten ja julkisten maksajien yhdistelmä eri toimintamaissa.

Nexstimin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Martin Jamieson kommentoi: "Nexstimin strategia luoda osakkeenomistajille arvoa hyödyntämällä SmartFocusTM TMS -laitteiston merkittävä potentiaali vakavan masennuksen hoidossa on osoittautunut onnistuneeksi.  Nexstimin ainutlaatuinen teknologia voi auttaa saavuttamaan entistä parempia tuloksia masennuspotilaiden hoidossa kehitysvaiheessa, jossa neurostimulaatio on nopeasti yleistymässä yleisesti käytettynä hoitomuotona. Kehittämämme NBT®-laitteiston ainutlaatuiset navigointiominaisuudet, jotka mahdollistavat jokaista potilasta varten erikseen mukautetun ja tarkasti halutulle aivoalueelle kohdistetun stimuloinnin, poikkeavat selvästi edukseen kaikista muista vakavan masennuksen hoitoon markkinoiduista TMS-laitteista markkinoilla. Pyrimme keräämään lisää varoja, jotta voimme investoida kaupalliseen organisaatioomme Yhdysvalloissa. Tarkoituksena on hyödyntää ainutlaatuisen laitteistomme potentiaali mahdollisimman tehokkaasti erittäin isoilla Yhdysvaltojen markkinoilla ja vakavan masennuksen hoidossa käytettyjen laitteistojen kasvavilla markkinoilla. Haluamme lisäksi investoida lisäresursseihin Nexstimin NBT-laitteiston myynnin edistämiseksi myös Euroopassa, jossa se on hyväksytty käyttöön useassa eri käyttöaiheessa vakava masennus mukaan lukien."

Yhtiö arvioi parhaillaan uuden rahoituskierroksen järjestämistä rahoittaakseen hoitosovelluksissa käytettyjen Nexstimin laitteistojen kaupallistamistoimet. Mahdollinen rahoituskierros voitaisiin toteuttaa vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tai toisen vuosineljänneksen alussa.

NEXSTIM OYJ

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                              
Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible / Shabnam Bashir / Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteisto on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim aloittaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteiston markkinoinnin diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com.

Masennuksen hoidossa käytettyjen Nexstim Oyj:n laitteistot