14.01.2019 08:00:00 CET

Nexstim Abp uppdaterar status för affärsområdet för depressionsbehandling

Pressmeddelande, Helsingfors 14 januari 2019 kl. 9.00

Nexstim Abp uppdaterar status för affärsområdet för depressionsbehandling

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression, har under 2018 överfört resurser och fokus till försäljning av systemet för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) för behandling av egentlig depression. Strategin har varit framgångsrik, och företaget har installerat fem NBT®-system för depressionsbehandling i USA sedan systemet lanserades för denna indikation i maj 2018. I Europa och andra delar av världen finns det för närvarande sammanlagt fem NBT®-system för behandling av depression.

De nuvarande NBT®-systemen i USA har är uthyrda mot betalning enligt användning, s.k. pay-per-use modell, varigenom största delen av intäkterna från NBT® kommer att redovisas som nettoomsättning för 2019. Nexstims målsättning för intäkterna i USA är cirka 100 tusen dollar per installerat NBT®-system. Den europeiska marknaden för TMS är mer varierad och mindre utvecklad än den amerikanska. Därför har Nexstim infört intäktsmodeller som tar hänsyn till de olika kombinationerna av privata och offentliga huvudmän i verksamhetsländerna.

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd för Nexstim, lämnade följande kommentar: "Nexstims strategi för att stärka aktievärdet genom att dra fördel av den stora potentialen i SmartFocusTM TMS för behandling av egentlig depression har visat sig framgångsrik.  Vår unika teknik förbättrar utsikterna för patienter med depression nu när nervstimulering har vunnit genomslag som en allmänt erkänd behandlingsform. De unika navigeringsegenskaperna i vårt NBT®-system, som kan anpassas individuellt för målinriktad stimulering av det rätta området i hjärnan, profilerar det bland de andra TMS-lösningarna som för närvarande finns på marknaden för behandling av depression. Vi utreder möjligheterna för att ta in mer medel för att kunna investera i vår kommersiella organisation i USA och på så sätt maximera potentialen för vårt unika system på den stora marknaden i USA och den växande marknaden för depressionsbehandling. Vi vill också gärna öka resurserna för försäljning av NBT-systemet i Europa där det har godkänts för behandling av flera indikationer, inklusive egentlig depression."

För att hitta fortsatt finansiering för kommersialiseringen av Nexstims behandlingssystem utvärderar bolaget möjligheterna för närvarande för en finansieringsrunda som ska slutföras under första kvartalet eller början av andra kvartalet 2019.

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                              
Martin Jamieson, styrelseordförande och vd
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi
+44 (0)207 282 2949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.

Nexstim Abp uppdaterar status för affärsområdet för depressionsbehandl