12.03.2019 13:00:00 CET

Nexstim Oyj suunnittelee merkintäoikeusantia

                                                   

Yhtiötiedote, Helsinki, 12.3.2019 klo 14.00 (EET)


Nexstim Oyj suunnittelee merkintäoikeusantia

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa. Yhtiö ilmoittaa, että sen hallitus on suunnittelemassa uusien osakkeiden antia, jossa yhtiön nykyisillä osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita.

Merkintäoikeusannin toteuttaminen edellyttää, että yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta. Varsinainen yhtiökokous järjestetään 25.3.2019. Jos merkintäoikeusanti toteutuu, anti järjestetään myöhemmin tiedotettavana ajankohtana, kuitenkin pian varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Nexstim Oyj, kommentoi: "Mahdollinen merkintäoikeusanti olisi toteutuessaan tärkeä osa rahoitusta, jonka avulla kaupallistamme ja markkinoimme uniikkia SmartFocusTM TMS -teknologiaamme Euroopassa ja Yhdysvalloissa, joissa molemmissa on suuri ja yhä kasvava tarve uudenlaisille, merkittävän hoitotehon aikaansaaville vakavan masennuksen hoitomuodoille.

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Nexstim                                              
Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi 
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -järjestelmä on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

Nexstim on aloittanut NBT®-järjestelmän markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-järjestelmä on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim jatkaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän markkinointia diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on verkkosivuilla www.nexstim.com.

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa. Tässä mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

Nexstim Oyj suunnittelee merkintäoikeusantia