12.03.2019 13:00:00 CET

Nexstim Abp planerar en företrädesemission

Pressmeddelande, Helsingfors den 12 mars 2019 kl. 14.00 (EET)

Nexstim Abp planerar en företrädesemission

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression (MDD), meddelar att bolagets styrelse planerar en nyemission där bolagets nuvarande aktieägare erbjuds rätt att teckna nya aktier i proportion till deras befintliga innehav i bolaget.

För att teckningsrätterna ska kunna utfärdas måste bolagets årsstämma bemyndiga styrelsen att fatta beslut om aktieemissionen och tilldelningen av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Årsstämman hålls 25 mars 2019. Teckningsrätterna ska utfärdas strax efter årsstämman, enligt en detaljerad tidsplan som meddelas senare.

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd för Nexstim, lämnade följande kommentar: Den eventuella företrädesemissionen bidrar med viktig finansiering för att förverkliga den betydande potentialen i SmartFocusTM TMS-systemet i både Europa och USA, där det finns en stor och ökande efterfråga på behandlingar som verkligen kan avhjälpa egentlig depression.

För mer information, gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Nexstim                                               
Martin Jamieson
Styrelseordförande och verkställande direktör
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson             
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.

Viktig information

Informationen som ingår häri får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Förenta Staterna, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Japan, Hongkong, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution eller publicering skulle strida mot lag. Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i något land. Inga värdepapper har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller enligt till den tillhörande regler eller förordningar.

Nexstim Abp planerar en företrädesemission