26.03.2019 17:00:00 CET

Nexstim Abp: Nexstim Abp offentliggör prospekt avseende en företrädesemission på 5,2 miljoner euro och offentliggör ny information gällande sin tidigare resultatprognos

Pressmeddelande, Helsingfors 26 mars 2019 kl. 18.00

Nexstim Abp: Nexstim Abp offentliggör prospekt avseende en företrädesemission på 5,2 miljoner euro och offentliggör ny information gällande sin tidigare resultatprognos
Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "bolaget"), ett företag inom riktad neuromodulering som tagit fram och marknadsför ett banbrytande system för navigerad, individanpassad icke-invasiv hjärnstimulering för behandling av egentlig depression, meddelar med hänvisning till bolagets pressmeddelande utgiven tidigare i dag, om en företrädesemission av cirka 5,2 miljoner euro ("erbjudandet") och tilldelning av särskilda rättigheter som berättigar till aktier ("erbjudandewarranter").
Bolaget har upprättat ett emissionsprospekt som Finansinspektionen godkände 26 mars 2019. Bolagets styrelse beslutade att offentliggöra prospektet 26 mars 2019.
Prospektet på finska läggs omkring 26 mars 2019 ut på Nexstims webbplats på www.nexstim.com/investors/rights-issue-2019 och tillhandahålls också på bolagets registrerade adress på Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors. Dessutom görs prospektet på finska tillgängligt på receptionen på Nasdaq Helsinki på Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors.
En inofficiell översättning av prospektet till engelska inklusive en sammanfattning på svenska läggs ut på Nexstims webbplats (http://www.nexstim.com/investors/rights-issue-2019) omkring 26 mars 2019.
Bolaget offentliggör också nya uppgifter gällande resultatprognosen som publicerades i samband med årsredovisningen för 2018.
Då Nexstim offentliggjorde årsredovisningen för 2018 uppskattade bolaget att omsättningen för dess behandlingsverksamhet kommer att öka under innevarande redovisningsperiod. Med hänvisning till detta meddelar bolaget nu att omsättningen för behandlingsverksamheten enligt ledningens bedömning uppgick till cirka 211,1 tusen euro redovisningsperioden som avslutades 31 december 2017 och till 659, 9 tusen euro redovisningsperioden som avslutades 31 december 2018. Dessa ledningens bedömningar gällande tidigare redovisningsperioder har inte reviderats.

NEXSTIM ABP
Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Citigate Dewe Rogerson            
David Dible / Shabnam Bashir / Sylvie Berrebi
+44 (0)207 2822949 
david.dible@citigatedewerogerson.com

Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Prospectus CA