02.04.2019 15:00:00 CET

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj on laatinut täydennysasiakirjan 26.3.2019 päivättyyn esitteeseen

Yhtiötiedote, Helsinki, 2.4.2019 klo 16.00

Nexstim Oyj: Nexstim Oyj on laatinut täydennysasiakirjan 26.3.2019 päivättyyn esitteeseen



Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" tai "Yhtiö"), neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa, tiedottaa että Yhtiö on laatinut täydennysasiakirjan 26.3.2019 päivättyyn esitteeseen. Täydennys perustuu Yhtiön 29.3.2019 julkaisemaan yhtiötiedotteeseen, jonka mukaan Yhtiö on saanut Kanadan terveysviranomaiselta Health Canadalta lääkintälaitelisenssin, joka mahdollistaa Nexstimille NBS-laitteiston myynnin ja markkinoinnin Kanadassa leikkausta edeltävän kartoituksen osalta.

 

Finanssivalvonta on tänään 2.4.2019 hyväksynyt täydennysasiakirjan, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

 

Peruutusoikeus

 

Sijoittajalla, joka on ennen tämän täydennysasiakirjan julkistamista merkinnyt Antiosakkeita, on oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän ajan tämän täydennysasiakirjan julkistamisesta eli viimeistään 4.4.2019 klo 18 Suomen aikaa (17 Ruotsin aikaa).

 

Peruutukset on tehtävä samassa merkintäpaikassa kuin alkuperäinen merkintä. Aqurat Fondkommisson AB:n internetsivuilla tehtäviä merkintöjä ei kuitenkaan voi perua verkkosivulla, vaan sijoittajan tulee ottaa yhteyttä Aqurat Fondkommission AB:hen sähköpostitse osoitteeseen info@aqurat.se tai puhelimitse +46 8-684 05 800).

 

Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 §:n mukaan perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että täydennystä vaativa seikka on käynyt ilmi ennen arvopapereiden toimittamista sijoittajille. Mikäli merkintäoikeutensa merkintään käyttäneen sijoittajan tilille on jo kirjattu Nexstimin väliaikaiset osakkeet, ei ensisijaista merkintää voi perua. Sen sijaan toissijaisen merkinnän peruminen on mahdollista.

 

Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot tämä on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu palautetaan kolmen (3) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville määrille ei makseta korkoa.

 
NEXSTIM OYJ
Martin Jamieson, toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:
Nexstim 
Martin Jamieson, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
+44 771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

 

Sisu Partners Oy (Certified Adviser) 
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

 

Citigate Dewe Rogerson 
David Dible/Shabnam Bashir/ Sylvie Berrebi 
+44 (0)207 2822949
david.dible@citigatedewerogerson.com

 

Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on lääkintäteknologiayritys, joka on kehittänyt markkinoimansa SmartFocus(TM) TMS -teknologian, joka on maailman johtava noninvasiivinen aivostimulaatiojärjestelmä vakavan masennuksen hoitoon. Yhtiön kehittämä NBT® (Navigated Brain Therapy) -järjestelmä on kehittynyt 3D-navigointijärjestelmä ja ainoa mukautettu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli Transcranial magnetic stimulation) perustuva menetelmä, joka mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan stimuloinnin vakavan masennuksen hoidossa.

 

Nexstim on aloittanut NBT®-järjestelmän markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoidossa FDA:lta saadun markkinointi- ja jakeluluvan jälkeen. NBT®-järjestelmä on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

 

Lisäksi Nexstim jatkaa kehittämänsä NBS (Navigated Brain Stimulation) -järjestelmän markkinointia diagnostiikkasovelluksissa saman teknologian perusteella. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-järjestelmä liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Finlandin ja Nasdaq First North Swedenin markkinapaikoilla.

 

Lisätietoja on verkkosivuilla www.nexstim.com.

 

Nexstim Plc_Yhtiötiedote_2.4.2019
Esitteen täydennysasiakirja