Print

Forhandlinger om et mulig salg av Elkem AS

Det vises til artikkel i Dagens Næringsliv i dag.

Orkla ASA bekrefter herved at man er i kontraktsforhandlinger med China National Bluestar om et salg av Elkem AS' silisiumrelaterte virksomhet, inklusive Elkem Solar. Avtalen omfatter ikke aksjene i Elkem Energi AS.

Orkla ASA vil informere markedet så snart det foreligger ny informasjon.

Orkla ASA,
Oslo, 10. januar 2011

Kontakter
Rune Helland, Direktør Investor Relations,
tlf: +47 22 54 44 11

Johan Chr. Hovland, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt,
tlf.: +47 91 76 34 91Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato: 10. jan 2011 Kl 09.01