Oyj Ahola Transport Abp - vuoden 2017 liiketulos tulee olemaan merkittävästi alhaisempi kuin vuonna 2016

02.Toukokuu 2017 at 15:33:11 CET

Ahola Transport muuttaa tulosennustettaan_v2

Yhtiötiedote 2.5.2017

Ahola Transport muuttaa tulosennustettaan - vuoden 2017 liiketulos tulee olemaan merkittävästi alhaisempi kuin vuonna 2016

Oyj Ahola Transport Abp alentaa tulosennustettaan vuodelle 2017. Merkittävin syy muutokseen on hintakilpailun ennakoitua kovempi kiristyminen. Syksyllä 2016 julkaistun kehitysohjelman toimenpiteet etenevät kuitenkin suunnitellusti.  Kehitysohjelman toteuttamisesta arvioidaan saatavan positiivisia tulosvaikutuksia vuoden 2017 loppupuolella.

Ahola Transport arvioi nyt, että konsernin liikevaihto vuonna 2017 on edellisen vuoden tasolla ja liiketulos vuodelle 2017 tulee olemaan merkittävästi alhaisempi kuin vuonna 2016.

Vuosikertomuksen yhteydessä konsernin vuoden 2017 liikevaihdon arvioitiin olevan suurempi kuin viime vuonna ja liikevoiton odotettiin kehittyvän positiivisesti.

Oyj Ahola Transport Abp on suomalainen listattu perheyritys, joka 400 ajoneuvolla tarjoaa dynaamisia kansainvälisiä kuljetuksia ja logistiikkapalveluja. Asiakkaamme ovat Pohjoismaissa, Baltian maissa ja CEE-maissa. Asiakaskuntamme rakentuu pitkäaikaisiin suhteisiin, jotka ovat rakentuneet asiakaslähtöisten ratkaisujen kautta yli 60-vuoden historiamme aikana. Kuljetuskonsernin liikevaihto on noin 100 M€. Pääkonttorimme sijaitsee Kokkolassa.

Kokkolassa 2.5.2017

Lisätietoja:

Jukka Raudasoja, Liiketoimintajohtaja                   Stefan Kaptens, Talousjohtaja
Puh. +358 400 442 761                                             Puh. + 358 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy
Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark
Puh. +358 50 67 540                                                  Puh. +358 50 67 541