Oyj Ahola Transport Abp: Ahola Transport päivittää tulosennusteensa- tulos odotettua parempi

07.Helmikuu 2018 at 10:52:28 CET

Ahola Transport pa¨ivitta¨a¨ tulosennusteensa

Oyj Ahola Transport Abp:

Ahola Transport päivittää tulosennusteensa- tulos odotettua parempi

Oyj Ahola Transport Abp:n yhtiötiedote 7 helmikuuta 2018 klo 14:00

Ahola Transport nostaa tulosennustettaan vuodelle 2017

Oyj Ahola Transport Abp nostaa tulosennustettaan, johtuen kertaluontoisista eristä vuoden 2017 viimeisen neljänneksen aikana.

Ahola Transport arvioi nyt että, konsernin liiketulos vuonna 2017 tulee olemaan merkittävästi parempi kuin 2016.

Kolmannen kvartaaliraportin yhteydessä konsernin vuoden 2017 liiketulos arvioitiin olevan vuoden 2016 tasolla.

Oyj Ahola Transport Abp on suomalainen listattu perheyritys, joka 400 ajoneuvolla tarjoaa dynaamisia kansainvälisiä kuljetuksia ja logistiikkapalveluja. Asiakkaamme ovat Pohjoismaissa, Baltian maissa ja CEE-maissa. Asiakaskuntamme rakentuu pitkäaikaisiin suhteisiin, jotka ovat rakentuneet asiakaslähtöisten ratkaisujen kautta yli 60-vuoden historiamme aikana. Kuljetuskonsernin liikevaihto on noin 100 M€. Pääkonttorimme sijaitsee Kokkolassa.

Kokkola 7.2.2018

Lisätietoja:

Hans Ahola, Toimitusjohtaja                                     Stefan Kaptens, Talousjohtaja

Puh. +358 20 7475 300                                             Puh. + 358 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja

Privanet Securities Oy

Karri Salmi                                                                   Kimmo Lönnmark

Puh. +358 50 67 540                                                  Puh. +358 50 67 541