04.09.2015 09:12:46 CET

PolyPlank AB : Teckningsperioden för företrädesemissionen av aktier i Polyplank AB (publ) pågår

Teckningsperioden för företrädesemissionen av aktier i Polyplank AB (publ) pågår mellan den 31 augusti 2015 till och med den 14 september 2015. Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier sker på NASDAQ OMX First North. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 14 september 2015 eller säljas senast den 10 september 2015.

Memorandum och anmälningssedel samt övrig information gällande den aktuella emissionen finns att tillgå på bolagets hemsida www.polyplank.se samt på http://aqurat.se/?post_type=aktuella-erbjudanden&p=1257 och http://aqurat.se/?post_type=aktuella-erbjudanden&p=1257

För ytterligare information, kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

Polyplank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

Polyplank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande