16.09.2015 09:55:14 CET

PolyPlank AB (publ) företrädesemission övertecknad

PolyPlank AB (publ) har genomfört en företrädesemission där teckningsperioden har löpt under perioden mellan den 31 augusti och den 14 september 2015. Emissionen tecknades till cirka 137,5 vilket innebär att även övertilldelningsoptionen blev fulltecknad. Företrädesemissionen tecknades 77 procent med företrädesrätt och 23 procent utan företrädesrätt. Totalt kommer 11 055 835 aktier att emitteras genom emissionen och övertilldelningsoptionen. Tilldelning kommer att ske i enlighet med de principer som beskrivits i memorandumet, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.polyplank.se.

För ytterligare information, kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande