21.10.2015 12:08:23 CET

PolyPlank AB : Sista dagen för handel med PolyPlank BTU är den 22 okt 2015.

 Sista dagen för handel med PolyPlank BTU är den 22 okt 2015.

Avstämningsdag för omvandling av BTU är 26 oktober 2015, vilket innebär att innehavare beräknas erhålla aktier och teckningsoptioner den 28 oktober 2015 på respektive depå eller VP-konto.

Den fulltecknade företrädesemissionen i PolyPlank har registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier efter registreringen uppgår till 12 205 240 och aktiekapitalet uppgår till 5 370 305,60 SEK.

För ytterligare information, kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande