08.12.2015 09:54:04 CET

PolyPlank AB : Bolaget redogör för ny ägarstruktur efter genomförd nyemission

Pressmeddelande                                                                       2015-12-08

Ägarstrukturen i Polyplank AB (publ) ("Polyplank eller "Bolaget") har efter genomförd emission förändrats.

Bolagets 10 största ägare per den 13 november 2015 med justering för de 128 099 stycken aktier som registrerades hos bolagsverket i samband med konverteringen av konvertiblerna den 19 november 2015 ser ut enligt följande:

Namn Antal aktier %
     
STÅNGÅKONSULT I KALMAR HB   5 457 798  44,25
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB   3 076 105  24,94
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION   481 630  3,91
URNET TRADE SWEDEN AB   379 675  3,08
FÖRETAGSKVALITET AB   103 050  0,84
FREDRIK BJÖRNS DONATIONSFOND   80 000  0,65
RUNDBÄCK, ROLAND   77 636  0,63
PERSSON, TORD   72 000  0,58
NILSSON, LARS   70 000  0,57
RUNDBÄCK, KERSTIN   61 932  0,50
Summa de 10 största ägarna 9 859 826 79,9%
Summa övriga ägare 2 473 513 20,1%
Summa 2015-11-13 12 333 339 100,00%

 

Ägarlistan finns även tillgänglig på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:

VD                     Bengt Nilsson

Tel                      +46 (0)480 66 44 80

Email                 bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

 

Förändrad ägarstruktur