12.01.2016 12:22:24 CET

PolyPlank AB:s teckningsoption serie 1 börjar handlas den 13 januari 2016

PolyPlank AB:s teckningsoption serie 1 börjar handlas på Aqurat Fondkommission AB:s inofficiella lista med start onsdagen den 13 januari 2016. Teckningsoptionen kommer att handlas under kortnamnet POLY-TO1 och en handelspost är 1000 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0007439161. Handel beräknas pågå till och med 27 maj 2016. Moderaktien handlas fortsatt på First North.

Privatpersoner som önskar lägga order ombedes att kontakta sin bank eller förvaltare.

För ytterligare information, kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande