21.01.2016 19:03:50 CET

PolyPlank AB : Kompletterande information avseende riktad emission och kallelse till extra bolagsstämma

PolyPlank AB (publ) ("Bolaget" eller "PolyPlank") styrelse har som tidigare pressmeddelandes idag den 21 januari 2016 tagit ett beslut om en riktad emission ("Emissionen"). Detta pressmeddelande kompletterar information som uteblev från det pressmeddelandet. Syftet med beslutet att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att bredda det långsiktiga ägandet, och att anskaffa kapital på fördelaktiga villkor för de tidigare beskrivna syftena och därmed främja Bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare.

Riktad emission

I det föregående pressmeddelandet meddelades att en del av emissionen riktas till huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB ("Huvudägaren"), vars huvudägare är Polyplanks styrelseordförande Leif Jilkén. Huvudägaren investerar 1,5 MSEK i Emissionen givet stämmans godkännande den 18 februari 2016. Utöver det riktar sig emissionen till:

Villkor

Som kommunicerades i det tidigare pressmeddelandet omfattar Emissionen 3 000 000 nya aktier till en teckningskurs om 1 SEK, vilket tillför Bolaget 3 MSEK före emissionskostnader.

Aktiekapital, antal aktier och aktiekapital

Emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 3 000 000 från 12 333 339 till 15 333 339. Genom Emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 735 000 SEK från 5 426 699 SEK till 6 161 699 SEK. I det fall bolagsstämman godkänner en minskning av kapitalet med 5 395 002,21 SEK kommer aktiekapitalet att minska till 766 667 motsvarande ett kvotvärde om 0,05 SEK.

 

För ytterligare information, kontakta:

 

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande