28.01.2016 16:32:41 CET

PolyPlank AB : VD går i pension

PolyPlank AB (publ) nuvarande VD Bengt Nilsson har meddelat att han önskar gå i pension 30 juni 2016. Styrelsen har påbörjat rekryteringen av en ersättare.

Styrelsen uttrycker stor tacksamhet för Bengts insats under den tid han har varit VD. Bengt har varit ledande i den pågående omstruktureringsprocessen koncernen är inne i. Styrelsen ser fram emot att kommande VD skall kunna fokusera på expansion, tillväxt och ytterligare förbättrad lönsamhet.

För ytterligare information, kontakta:

 

VD                       Bengt Nilsson                                

Tel                       +46 (0)480 66 44 80

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

 

Eller

 

Styrelseordf       Leif Jilkén

Tel                       +46 (0)480 66 44 80

Email                  leif@stangakonsult.com


PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande