11.02.2016 10:44:40 CET

PolyPlank AB (publ) har investerat 350 000 SEK i nytt verktyg för att öka produktionen av Hylsplugg till pappersindustrin.

 Efterfrågan på PolyPlank AB (publ) ("PolyPlank" eller "Bolaget") produkt Hylsplugg ökar. För att tillgodose Bolagets kunders behov behöver PolyPlank öka produktionen. Investeringen har potential att öka Bolagets omsättning inom detta produktområde med 14%. Produktområdet representerar ca 30 % av PolyPlanks totala omsättning.

Produktionen görs idag med tre maskiner varav två maskiner gör stora hylsplugg och en gör små hylsplugg. Med det gamla verktyget klarade Bolaget av att göra två små hylsplugg per tidsenhet, men med det nya kan PolyPlank istället producera fyra små hylsplugg per tidsenhet.                                                                         Maskinerna är utnyttjade till 100 % i kontinuerlig drift. Flexibiliteten ökar också genom möjligheten till mixning mellan stora och små hylsplugg och kan lättare anpassas enligt efterfrågan av mängden små eller stora hylsplugg.

Kostnaden för investeringen uppgår till 350 000 SEK och har finansierats med egna medel.

Investeringen innebär rationaliseringar och ingen ökning av arbetsstyrkan kommer att krävas.

För ytterligare information, kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande