03.03.2016 09:23:49 CET

PolyPlank AB (publ) tidigarelägger och utökar med ytterligare ett tillfälle för teckning av aktier genom teckningsoptioner benämnda Poly TO1.

PolyPlank AB (publ) ("PolyPlank" eller "Bolaget") tidigarelägger och utökar med ytterligare ett tillfälle för teckning av aktier genom teckningsoptioner benämnda Poly TO1 för 1,25 kr/aktie ("Teckningsoptionerna" eller "TO"). Nytt datum för nyttjande av Teckningsoptionerna är den 10 mars 2016.  

Tidigare kommunicerade datum är 31 mars 2016 och 31 maj 2016, dessa datum ligger fortfarande fast.

Anledningen till att ytterligare ett inlösentillfälle adderas är att Bolaget har erhållit förfrågningar från investerare som önskar nyttja sina Teckningsoptioner före den 31 mars 2016. För att tillfredsställa detta intresse och för att säkerställa pågående investeringar, för ökad produktion med början i Q2 2016, erbjuder PolyPlank nu detta extra teckningstillfälle.

 Tillvägagångsätt för att teckna aktier:

      -      För TO registrerade på VP konto se anmälningssedel på Aqurat hemsida  http://aqurat.se/?aktuella-erbjudanden=utnyttjande-av-teckningsoption-to-1 eller PolyPlank hemsida http://www.polyplank.se/wp-content/uploads/2015/10/Anmälningssedel_Polyplank_TO_1.pdf
      -     För TO som ligger i depå, vänligen kontakta er bank/förvaltare.
       
Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att läsa på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande