17.03.2016 09:53:08 CET

Polyplank tillförs cirka 4,6 MSEK i tidigarelagd teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner benämnda Poly TO1.

PolyPlank AB (publ) ("PolyPlank" eller "Bolaget") tidigarelade och utökade med ytterligare ett tillfälle för teckning av aktier genom teckningsoptioner benämnda Poly TO1 för 1,25 kr/aktie ("Teckningsoptionerna" eller "TO"). Teckningsdatum för Teckningsoptionerna var den 10 mars 2016.

Antalet tecknade aktier för Teckningsoptionerna uppgick till 3 699 031 st. aktier till en teckningskurs om 1,25 kr/st. och den tidigarelagda möjligheten att nyttja Teckningsoptionerna användes av 5 personer. Sammantaget tecknades aktier för 4 623 789 kr, vilket tillförde bolaget 4 623 789 kr ytterligare i eget kapital. Aktiekapitalet ökades med 184 452 kr och överskjutande del, 4 429 337 kr, tillfördes överkursfonden. Aktiekapitalet i Bolaget kommer efter emissionen att uppgå till 951 618 kr. Antalet aktier i Bolaget efter emissionen uppgår till 19 032 370 st.

Likviditeten stärktes med 2 121 451 kr och lån minskades med 2 502 338 kr genom kvittning av fordran av huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB. Räntekostnader minskar också med 225 210 kr/år.

Tidigare kommunicerade datum för teckning av aktier mot återstoden av TO är 31 mars 2016 och 31 maj 2016. Dessa datum ligger fortfarande fast. Det återstår totalt 2 794 874 antal Teckningsoptioner som kan användas för teckning av aktier till en kurs om 1,25 kr/st.

Bolaget kommer använda en del av likviden till att betala, frakta hem och montera den planerade investeringen av ytterligare en hylspluggmaskin, för ökad produktion i början av andra kvartalet 2016. Investeringen av hylspluggmaskinen kommer öka produktionen av stora hylsplugg med 30 %, vilket beräknas innebära en återbetalningstid av investeringen på mindre än ett år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998