06.04.2016 12:02:55 CET

PolyPlank AB tillsätter ny VD

PolyPlank AB (publ) ("PolyPlank" eller "Bolaget") anställer Cay Strandén som ny VD och koncernchef. Cay börjar formellt sin anställning den 1 augusti 2016.

Bolagets nuvarande VD Bengt Nilsson har tidigare meddelat att han önskar gå i pension den 30 juni 2016 (enligt pressmeddelande daterat den 28 januari 2016). Bengt kommer dock att avsluta sin anställning i samband med att Cay formellt påbörjar sin anställning. Under en övergångsperiod under hösten kommer Bengt att vid behov bistå Cay.

Cay Strandén är 57 år gammal och har lång erfarenhet från ledande befattningar, innefattande tjänster som produktionschef, teknisk chef, platschef, affärsutvecklingschef och VD.

Cays utbildning är 3 årig Gymnasieutbildning, 3 årig Teknisk Yrkesskola, påbyggnadskurser motsvarande Maskiningenjör, vidareutbildningar i Företagsekonomi, Företagsutveckling, Chefsutveckling och andra företagsinriktade utbildningar.

I början av sin karriär arbetade Cay i roller där han utvecklade en bred kompetens inom industriell produktion kombinerat med tekniskt kunnande. De senaste femton åren har Cay innehaft befattningar inriktade mot affärsmässig kompetens med fokus på marknadsföring, försäljning, ekonomi och ledarskap. Cay har därtill arbetat med företagsförvärvsprocesser innehållande analys, due dilligence, förhandlingar med mera i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, England, Ryssland, Litauen och Estland.

Cays senaste anställning var som VD i Maximalfönster i Åshammar AB ("Maximalfönster") under 2,5 år. I sin roll som VD för Maximalfönster genomförde Cay positivt resultatpåverkande åtgärder och tog fram en strategisk femårig utvecklingsplan. Dessförinnan arbetade Cay som egenanställd konsult under 2 år. I sin roll som konsult genomförde han diverse mindre uppdrag för kunder som bland annat Swedish Wood och Business Sweden, samt för bolag inriktade mot importverksamhet. Cay var även tidigare VD för fönstertillverkningsbolaget Inwido Poland S.A. under 5 år. Han har också varit VD för det polska bolaget Scan Win Sp.zo.o. i 6 år, då han bland annat hade en ledande roll i uppbyggnaden av en ny fönsterfabrik. Han var även tidigare plats- och produktionschef på fönstertillverkningsföretaget Elitfönster AB i Vetlanda under sju år och produktionschef på Oravais Hus OY i Finland (aktiva inom produktion av prefabricerade hus), samt produktionschef på Stranden OY i Finland under 3 år, vilka tillverkar formsprutade plastdetaljer.

Vi förväntar oss mycket av Cay Strandén och hälsar honom välkommen till PolyPlank koncernen, kommenterar styrelseordförande Leif Jilkén.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande                        Leif Jilkén

Telefon                                           070 632 48 70

Email                                               leif@stangakonsult.com


PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande