11.04.2016 09:19:25 CET

PolyPlank AB : Ackordsbeslut för PolyPlank

Kalmar Tingsrätt har 2016-04-08 beslutat fastställa PolyPlank AB (publ) ("PolyPlank" eller "Bolaget") ackordsförslag, innefattande ett 25 % igt ackord, vilket innebär att oprioriterade skulder minskar med 5 MSEK och hela den totala konvertibelskulden helt försvinner med 1,8 MSEK.

Totalt förstärkts Bolagets egna kapital med 6,8 MSEK.

Beslutet beräknas vinna laga kraft inom tre veckor.

Återstående skulder skall betalas inom 6 månader efter beslutet vunnit laga kraft.

Någon tillsyningsman har ej behövts tillsättas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80

Email                  bengt.nilsson@polyplank.sePolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande