26.04.2016 09:59:18 CET

PolyPlank AB : PolypPlank ändrar dag för publicering av Årsredovisning 2015 och Årsstämma

Styrelsen för PolyPlank AB (publ) ("PolyPlank" eller "Bolaget") har beslutat att flytta publiceringen av Årsredovisningen 2015 till den 7 juni 2016 och årsstämman till den 30 juni 2016. Tidigare datum för publicering av Årsredovisning 2015 var den 29 april 2016 och årstämman den 25 maj 2016.

Anledningen är att Tingsrättens beslut om offentligt ackord för PolyPlank  samt dotterbolaget Fröseke Panel AB ska vinna laga kraft innan Årsredovisningen avges. Förhandling om offentligt ackord för Fröseke Panel är utsatt till den 16 maj 2016. Förhandling för PolyPlank hölls den 8 april 2016 där beslut fattades om 75% nedsättning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80                    

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande