17.05.2016 11:42:07 CET

PolyPlank AB : Ackordsbeslut för dotterbolaget Fröseke Panel AB och styrelseledamot avgår i PolyPlank AB (publ)

Växjö Tingsrätt har 2016-05-16 beslutat fastställa dotterbolaget Fröseke PanelAB: ackordsförslag, innefattande ett 25 % igt ackord, vilket innebär att oprioriterade skulder minskar med 16,0 MSEK och Bolagets egna kapital stärks samma belopp. Beslutet beräknas vinna laga kraft inom tre veckor.

Återstående skulder skall betalas inom 6 månader efter beslutet vunnit laga kraft.

Någon tillsyningsman har ej behövts tillsättas.

Styrelseledamoten Ulf Ramström har på egen begäran valt att avgå som styrelseledamot i PolyPlank AB (publ) samt dess dotterbolag. PolyPlank tackar Ulf Ramström för hans tid i bolaget och önskar honom lycka till.

Styrelsen i PolyPlank skall enligt bolagsordningen innehålla minst tre, max åtta, ordinarie styrelseledamöter. Styrelsesuppleanten Annika Fernlund ersätter som ordinarie styrelseledamot.

Val av eventuell ytterligare ordinarie styrelseledamot kommer att hållas vid nästkommande ordinarie årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80                    

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande