16.06.2016 08:36:41 CET

PolyPlank AB : Rättelse av pressmeddelande 17 maj, styrelsesuppleant ersätter ordinarie ledamot

Den 17 maj 2016  kommunicerade Bolaget att Annika Fernström valts in som ordinarie styrelseledamot. Detta var en felaktig formulering då Annika går in som suppleant, vilket hon valdes till vid årsstämman 2015. Registreringen för henne som suppleant pågår hos Bolagsverket.

Val av ordinarie styrelseledamot kommer att hållas vid nästkommande ordinarie årsstämma som hålls den 30 juni 2016, varefter styrelsen åter kommer att ha ett antal styrelseledamöter som överensstämmer såväl med ABL som Bolagsordningen.

Styrelsen i PolyPlank skall enligt bolagsordningen innehålla minst tre, max åtta, ordinarie styrelseledamöter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80                    

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande