29.06.2016 18:02:28 CET

PolyPlank AB : Redovisning av skillnader mellan Bokslutskommuniké och Årsredovisning 2015

Bolaget publicerar idag sin årsredovisning och har korrigerat ett fel i redovisningen av övervärdet i ett leasingkontrakt som övertogs i samband med förvärvet av Fröseke Panel AB. Leasingkontraktet ingick i en inkråmsöverlåtelse från Fröseke i Småland AB 2013-09-30.

Bolaget har även korrigerat vinsten vid försäljningen av verksamheten i dotterbolaget OFK Plast AB.

Tillsammans förbättrar dessa korrigeringar koncernens resultat med 1,3 MSEK jämfört med det resultat som redovisades i Bokslutskommunikén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)480 66 44 80                    

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande