30.06.2016 16:44:17 CET

PolyPlank AB : Årsstämma PolyPlank AB (publ)

PolyPlank AB (publ) har hållit årsstämma på Bolagets kontor, Färjestaden, Öland. Samtliga beslut togs enligt styrelsens förslag.

När samtliga punkter enligt dagordningen var behandlade höll ordföranden ett minnestal för grundaren, tidigare styrelseledamoten och ledamoten i valberedningen Stig Nilsson som gått bort under året.

Ordföraren samt övriga ägare valde även att tacka av Bengt Nilsson och tacka honom för hans insats som VD för bolaget och önska Cay Strandén välkommen i sin nya roll som VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD                       Bengt Nilsson

Tel                       +46 (0)485 66 44 80

Email                  bengt.nilsson@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande