01.07.2016 14:18:24 CET

PolyPlank AB : Ny VD tillträder och två ordinarie styrelseledamöter väljs in i styrelsen

Idag tillträder Cay Strandén som ny VD och koncernchef i PolyPlank. Cay Strandén är 57 år gammal och har lång erfarenhet från ledande befattningar, innefattande tjänster som produktionschef, teknisk chef, platschef, affärsutvecklingschef och VD. En utförligare presentation av Cay finns i pressmeddelandet "PolyPlank tillsätter ny vd" daterat den 6 april. - Vi hälsar Cay varmt välkommen till PolyPlank, säger Leif Jilkén, styrelseordförande.

Igår beslutade årsstämman om omval av Leif Jilkén och Henrik von Heijne och nyval av Annika Fernlund och Mette Wichman till styrelsen i PolyPlank. Genom detta beslut blir bolaget ett bolag med 50% kvinnor i styrelsen. Bolaget ser det som en viktig milstolpe i sitt sociala hållbarhetsarbete och hoppas kunna vara ett god förebild för andra bolag. Valberedningen har i sitt utlåtande vart tydlig i att en kvotering inte varit på tal utan sammansättningen är kompetensbaserad. Givetvis har det varit en uttalad ambition att fylla posterna med så jämn könsdelning som möjligt, men det har inte varit ett krav, säger Henrik von Heijne, styrelseledamot och ledamot i valberedningen. Föryngring och långsiktig kontinuitet var också viktiga aspekter, fortsätter han.

Annika Fernlund har sedan ett år tillbaka fått god inblick i bolaget som suppleant i styrelsen. Hon är född 1978 och utbildad vid LTH, Civilingenjör Väg och Vatten samt erlagd examen från Arkitektskolan 2006. Annika har arbetat inom byggbranschen i södra Sverige i 10 år, dels som föreskrivande arkitekt på SydarkKonstruera AB och dels som byggprojektledare på mastiff projekt AB. Hon har stor erfarenhet av designprocessen och svensk bygglagstiftning. Annika har idag en anställning på fastighetsutvecklingsbolaget Penna till spik AB där hon arbetar som arkitekt och projektledare.
Hon är aktiv inom olika nätverk som fokuserar på hållbarhet i fastighetsbranschen och medgrundare till ett nätverk med fokus på Cirkulär Ekonomi som bedrivs tillsammans med sydsvenska Handelskammaren. Hon ser en enorm potential i PolyPlank AB som bolag och vill lyfta och synliggöra dess erfarenhet och kompetens inom cirkulära affärsmodeller och produktionsmetoder. Detta gör hon bl a genom REES forskningsprojekt som PolyPlank deltar i.
 - Annika har mycket att tillföra vårt hållbarhetsarbete och hennes kompetens inom husbyggnad och förankring i fastighetsbranschen är viktig nu när vi erbjuder miljöhus och tvättstugor, säger Leif Jilkén, styrelseordförande.

Mette Wichman är född 1950 och vd, styrelseledamot och 50% ägare i  Företagshuset Kalmar AB (1986- ). Bolaget drev under flera år kontorshotell i Kalmar och idkar nu värdepappersförvaltning i Kalmar. Hon är även styrelseledamot i Kalmar Läkarhus AB (1986- ) som ägs av Företagshuset Kalmar AB. Dessutom styrelseledamot i Virserum Invest AB (2014-2016) och Bösebo Fiber ek. förening (2013- ). Under åren 1986-1988 delägare samt arbetade som ekonom i Norden Development AB.

Från 1988 och till 2000, var hon ledamot i sin fars bolag H. Danielsson Development AB där hon även arbetade som ekonom och var adjungerad ledamot i de bolag fadern satt i styrelsen för. Bolagets huvudsakliga verksamhet var att hjälpa till med kunskap och kapital till mindre företag inom tillverkningsindustrin bl a Nord 2000 AB, Intenna AB och Berga Tools AB.

Mette har varit verksam inom fastighetsbranschen fram till 2015 och innehaft olika styrelseuppdrag inom detta område. Under åren 2002-2014 var hon ordförande för Fastighetsägarna i Kalmar län och under 2004-2013 styrelseledamot i Fastighetsägarna GFR AB och ek. förening.

Mette tycker att hållbarhetsarbete är viktigt och ser fram emot sitt styrelseuppdrag i PolyPlank AB.

 - Mette blir en tillgång i styrelsen med all sin erfarenhet från fastighetsbranschen, säger Leif Jilkén, styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@telia.com


PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande