19.08.2016 09:25:00 CET

PolyPlank har tecknat exklusivt Letter of Intent (LOI) med avsikt att förvärva norsk distributör

PolyPlank har för avsikt att förvärva 100% av aktierna i det norska bolaget Polyfiber AS som säljer liknande systemprodukter på den norska marknaden. 

Polyfiber AS är en förhållandevis liten aktör med en historisk omsättning på ca 2 Milj. NOK och ett resultat kring noll. Ägaren med den ansenliga åldern av 78 år var med om en olycka 2014 och har därefter kört företaget på "sparlåga"
Det Polyplank får genom ett förvärv är en bas i Norge genom vilken företagets produkter kan säljas även i Norge. Samtidigt bedöms PolyPlank få möjlighet att erhålla exklusivitet på en tysk komposittillverkares produkter i Norden. Dessa produkter skall erbjudas som ett alternativ till PolyPlanks produkter som görs av återvunnen plast.

PolyPlank har sedan tidigare målet att bli en ledande aktör inom kompositområdet i Norden. Förvärvet är en möjlighet att komma in på den norska marknaden och erbjuda bolagets produkter samtidigt som produktportföljen breddas även i Sverige

 "Det är en möjlighet för PolyPlank att bredda produktutbudet och stärka sin position på den norska marknaden", säger Cay Strandén, VD för Polyplank.

Förvärvet avses att finansieras med egna medel.

Förvärvet förväntas vara helt klart inom 12 månader, och bolaget kommer vidare att informera om finansiell information om Polyfiber AS samt utfallet i förhandlingarna genom ytterligare pressmeddelanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@telia.com

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl. 09:25 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande