27.09.2016 11:55:00 CET

PolyPlank AB: Teckningsperioden för företrädesemissionen av aktier i Polyplank AB (publ) börjar idag

Idag börjar teckningsperioden för företrädesemissionen av aktier i Polyplank AB (publ) som pågår mellan den 27 september 2016 till och med den 10 oktober 2016. Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier sker på NASDAQ OMX First North. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 10 oktober 2016 eller säljas senast den 6 oktober 2016.

Memorandum och anmälningssedel samt övrig information gällande den aktuella emissionen finns att tillgå på bolagets hemsida www.polyplank.se samt på www.aqurat.se och www.tecknaemission.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                        Cay Strandén

Telefon                                0485 66 44 80

Email                                    cay@telia.com

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2016 kl. 11:55 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande