06.10.2016 11:56:20 CET

PolyPlank AB (publ) har investerat i ytterligare en hylspluggmaskin för att öka produktionen av Hylsplugg till pappersindustrin.

Efterfrågan på PolyPlank AB (publ) ("PolyPlank" eller "Bolaget"):s produkt Hylsplugg ökar. För att tillgodose Bolagets kunders behov behöver PolyPlank öka produktionen ytterligare. Investeringen är till för att minimera produktionsbortfall vid underhållsstopp på övriga maskiner, som sker kontinuerligt. Med ytterligare en hylspluggmaskin kan PolyPlanks intäkter öka med ca 2,0 MSEK/år.

Produktionen sker idag med hjälp av fyra maskiner varav tre maskiner gör stora hylsplugg och en gör små hylsplugg. Flexibiliteten ökar också genom möjligheten till mixning mellan stora och små hylsplugg och kan lättare anpassas enligt efterfrågan av mängden små eller stora hylsplugg.

Kostnaden för investeringen, som är en begagnad maskin, uppgår till ca 0,2 MSEK och har finansierats med egna medel.

Investeringen innebär rationaliseringar och kräver ingen ökning av arbetsstyrkan.

För ytterligare information, kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2016 kl. 11:55 CET.


PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande