13.10.2016 14:30:00 CET

PolyPlank AB (publ) erhåller ny order från Gnestahem värd ca 1,1 MSEK

PolyPlank har erhållit en ny order från Gnestahem AB värd ca 1,1 MSEK. PolyPlank kommer att ersätta befintligt trä i med sitt miljövänliga kompositmaterial på balkonger och loftgångar i ett arkitektritat bostadsområde i Gnesta. Området är mycket unikt till sin arkitektur och här kommer PolyPlanks kundanpassade lösningar till sin rätt. Detta är etapp 1 och ytterligare etapper är planerade om ca 2-3 MSEK.

Etapp 1 kommer färdigställas under 2016 och övriga etapper under våren 2017.

- Vi ser fram emot detta samarbete med Gnestahem, säger PolyPlanks vd Cay Strandén.

För ytterligare information, kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2016 kl. 14:30CET.


PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se.

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande