18.10.2016 08:50:00 CET

Polyplanks AB (publ):s företrädesemission kraftigt övertecknad

PolyPlank har genomfört en företrädesemission med teckningstiden 27 september - 10 oktober 2016. Emissionen fick ett stort intresse och tecknades till 157 procent. Företrädesemissionen tecknades med 60 procent med företrädesrätt och med 40 procent utan företrädesrätt.

Det stora intresset har bl.a. kommit från nya aktieägare, däribland några som också har gjort större teckningar.

Styrelsen bemyndigades vid den extra bolagsstämman 16 september 2016 att genomföra en övertilldelningsoption på 5 000 000 kr för 10 000 000 aktier samt att genomföra ytterligare en företrädesemission före den 31 december 2016. Styrelsen kommer i och med det stora intresset att ta beslut om att genomföra den.

Totalt kommer 29 161 988 aktier att emitteras genom emissionen och övertilldelningsoptionen. Tilldelning kommer att ske i enlighet med de principer som beskrivits i memorandumet, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.polyplank.se.

- Vi ser nu med tillförsikt framåt för att ta tillvara på och realisera de värden som finns i bolaget och utveckla PolyPlank AB (publ) till något riktigt bra för alla våra aktieägare, säger PolyPlanks VD Cay Strandén.

För ytterligare information, kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18oktober 2016 kl. 09:50 CET.


PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande