27.10.2016 13:50:00 CET

PolyPlank AB utnyttjar övertilldelningsoption i samband med nyemission

Polyplanks nyemission om 9,6 MSEK visade stort intresse och tecknades till 157 procent. Styrelsen har den 26 oktober 2016 beslutat om att utnyttja den tilldelningsoption som styrelsen bemyndigades vid den extra bolagsstämman 16 september 2016 om 5,0 MSEK. Totalt tillförs bolaget 14,6 MSEK och antalet aktier kommer efter nyemission och övertilldelningsoption uppgå till 48 323 976.

Närmare beskrivning finns i tidigare pressmeddelande samt memorandum, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.polyplank.se.

För ytterligare information, kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 13:50 CET.


PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande