16.12.2016 08:15:00 CET

PolyPlank fullbordar köpet av Polyfiber AS och tecknar exklusivt avtal med tysk komposittillverkare

I augusti 2016 meddelade vi om att ett "Letter of Intent" hade tecknats angående förvärv av en norsk distributör, Polyfiber AS. Förvärvet genomfördes igår 2016-12-15  och PolyPlank får därmed med start 1 januari 2017 en värdefull bas i Norge genom vilken företagets systemprodukter kan säljas. Köpeskillingen uppgår till en fast del om 0,6 MNOK och en rörlig del som max uppgår till 0,6 MNOK, beroende på resultatet för år 2017.


Genom köpet av Polyfiber AS har PolyPlank tecknat ett exklusivt avtal gällande Norden med en tysk komposittillverkare, NATURinFORM GmbH. PolyPlank utökar härmed sitt produktsortiment från 6 st till 32 st profiler av kompositplank. Den exakta ekonomiska betydelsen av avtalet är svårt att bedöma. Förvärvet av Polyfiber AS finansieras med egna medel.

PolyPlank har sedan tidigare målet att bli en ledande aktör inom kompositprofiler i Norden. Med dessa affärer kommer vi in på den norska marknaden och kan erbjuda bolagets produkter samtidigt som produktportföljen breddas även i Sverige

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 dec 2016 kl.08:15 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande