20.12.2016 10:00:00 CET

PolyPlank AB investerar i maskiner och förstärker organisationen

Fr.o.m. juli 2016 har stora förändringar gjorts i PolyPlank i både organisation och sätt att arbeta.

Ledorden är nu "Ordning & Reda & Teamwork"

En mycket lyckosam emission genomfördes under september/oktober som övertecknades kraftigt. Detta grundlade en ny stabil grund att utgå från.

Produktionsanläggningen i Färjestaden har genomgått en kraftig upprustning och ett antal förbättringsåtgärder för att öka verkningsgraden. Verkningsgraden har ökat med 20 % under hösten tack vare dessa åtgärder.

I Produktionen har investeringsbeslut tagits för totalt ca 2,4 MSEK under 2016:

Dessa investeringar möjliggör den kraftiga ökningen av produktionen vi behöver för att möta en växande marknad. Investeringarna kräver i sig ingen förändring av arbetsstyrkan.

I organisationen har investerats:

På Marknadssidan har lagts stor kraft på att kontakta föreskrivande led såsom Konsultbyråer, Arkitekter, Entreprenörer etc för att påverka i ett tidigare skede.
Utökade insatser har också gjorts på byggbolag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.
På marknaden börjar vi bli mera kända och offertstocken ökar stadigt även att vi nu går in i vår lågsäsong under vintermånaderna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 dec 2016 kl. 10:00.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande