13.01.2017 11:40:00 CET

PolyPlank AB anställer ny platschef i dotterbolaget Polyfiber AS och breddar affärsområdena på den norska marknaden

PolyPlank har tidigare informerat om förvärv av det norska försäljningsbolaget Polyfiber AS. Genom förvärvet har bolaget fått, med start 1 januari 2017, en värdefull bas i Norge genom vilken företagets systemprodukter kan säljas.

PolyPlank anställer nu en ny plats- och försäljningschef i det nya dotterbolaget Polyfiber AS. Det är Olav Nordseth, 38 år som tillträder den 1 februari 2017. Olav har lång erfarenhet som distriktschef och säljare för RBI Interior och senast som egenföretagare i bolaget InteriorTre AS, där han främst sysslat med försäljning och har ett gediget kontaktnät inom affärsområdet.

Genom tillträdandet av den nye platschefen breddar PolyPlank affärsområdena för Polyfiber AS, från att sälja systemprodukter i komposit såsom bullerskärmar, avskärmningar och staket till att även omfatta försäljning av dotterbolaget Fröseke Panels vägg- och takpaneler i mdf.

- Vi har höga förväntningar på ökade volymer i Norge och vi önskar Olav välkommen i koncernen, säger vd Cay Strandén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari kl. 11:40 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande