18.01.2017 13:45:00 CET

PolyPlanks dotterföretag Fröseke Panel AB har slutit avtal med Byggmax

PolyPlank har genom dotterföretaget Fröseke Panel AB tecknat ett 1 års avtal med byggvaruhandelskedjan Byggmax med över 100 butiker i Norden. Avtalet avser löpande leveranser av väggpanel i MDF. Inledningsvis rör det sig om årlig leveransvolym på ca 2,0 MSEK. Potentialen bedöms stor för ökade volymer under kommande år.

Avtalet är strategiskt viktigt för Fröseke Panel och beräknas ge en ökad försäljning i Sverige där användandet av väggpaneler av MDF förväntas öka de närmaste åren, säger PolyPlanks vd Cay Strandén.

Fröseke Panel tillverkar vägg- och takpaneler av hög kvalitet som är avsedda för att klä in väggar och tak med en färdigmålad panel. All tillverkning sker i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari kl.13:45  CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande