31.01.2017 08:40:00 CET

PolyPlanks dotterbolag Fröseke Panel AB har erhållit ny order i Norge

PolyPlanks dotterbolag Fröseke Panel AB har erhållit ny order från sin norska kund Bina Europé AS. Avtalet avser löpande leveranser av vägg- och takpanel i MDF under perioden februari till juni 2017. Ordervärde ca 0,9 MSEK. Potentialen bedöms mycket stor för fortsatta leveranser.

Fröseke Panel AB tillverkar vägg- och takpaneler av hög kvalitet som är avsedda för att klä in väggar och tak med en färdigmålad panel. All tillverkning sker i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                   Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl.08:40 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande