14.03.2017 09:15:00 CET

PolyPlank ökar verkningsgraden i maskinparken och tar hem tidigare legoutlagd produktion

Tack vare stora satsningar på Ordning & reda samt förebyggande underhåll har PolyPlank lyckats dubblera verkningsgraden i maskinparken.

Fortsatta dels nödvändiga, dels kapacitetsökande investeringar har gjorts i Formverktyg (0,5 MSEK).

I ett led för att bli kostnadseffektivare samt öka kvalitén har det beslutats om hemtagning av utlagd legoproduktion. All produktion av staket, avskärmningar, balkonger, bullerplank m.m. flyttas nu successivt till Färjestaden för att vara genomförd under april månad.

Investering i utrustning har gjorts med ca 0,4 MSEK.

-"Vi har ökat produktionskapaciteten kraftigt och tar nu nästa steg för att ta tillvara på de synergieffekter som en egen vidareförädling av våra produkter ger. Vi har också höga förväntningar på ökade volymer och har förberett verksamheten för det", säger vd Cay Strandén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017 kl. 09:15  CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande