29.03.2017 09:30:00 CET

PolyPlank ökar omsättningen och rörelseresultatet

Tack vare de stora satsningar som tidigare meddelats om, investeringar i produktionsanläggningen och organisationen, kan man redan nu se positiva effekter. Utfall januari-februari 2017 i moderbolaget visar på en ökning av intäkterna med 30 % jämfört med motsvarande period 2016. EBIT resultatet är 52 % bättre än motsvarande period 2016.

För dotterföretaget Fröseke Panel AB är motsvarande siffror, Intäkter + 146 %, EBIT + 20%

Nya säljkanaler har bearbetats och förväntningarna att kraftigt överstiga förra årets utfall är på god väg att uppfyllas, säger vd Cay Strandén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

 Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2017 kl. 09:30 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande