05.06.2017 15:00:00 CET

PolyPlank AB (publ) senarelägger offentliggörandet av Årsredovisningen 2016

Styrelsen i PolyPlank har beslutat att senarelägga publiceringen av Årsredovisningen.

Grunden för beslutet är beslutet att avyttra dotterbolaget Fröseke Panel AB som meddelades i bolagets delårsrapport. Förhandlingar förs med intressenter och förväntas vara klara inom kort. Styrelsens bedömning är att detta kan påverka årsredovisningen för 2016

För att utveckla Fröseke Panel till en lönsam enhet krävs ett helt annat fokus samt komplettering av andra produkter som egentligen inte passar in i PolyPlanks egentliga affärsmodell. Vid varje styrelsemöte beaktas vad som i första hand är bäst för aktieägarna i PolyPlank med hänsyn till resultat och kassaflöde för koncernen. Det har även framkommit önskemål från aktieägarna om en avyttring.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2017 kl. 15:00  CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande