31.08.2017 17:40:00 CET

Polyplank AB (publ) offentliggör memorandum för företrädesemission

PolyPlank offentliggör memorandum för nyemission som fattades beslut om på extra stämma den 21 augusti 2017. Företrädesemissionen skall användas till den vidare satsningen i PolyPlank och till avvecklingen av verksamheten i Fröseke Panel AB. Memorandum och anmälningssedel samt övrig information gällande den aktuella emissionen finns att tillgå på bolagets hemsida www.polyplank.se samt på http://hagberganeborn.se/foretradesemission/

Teckningsperioden för företrädesemissionen av aktier i Polyplank AB (publ) pågår mellan den 31 augusti 2017 till och med den 14 september 2017. Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier sker på Nasdaq First North. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 14 september 2017 eller säljas senast den 12 september 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl 17:40 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande