10.10.2017 11:40:00 CET

PolyPlank AB: Tillägg till gårdagens pressmeddelande om att PolyPlank AB;s (publ) dotterbolag i Norge, Polyfiber AS har god tillväxt och har fått en order på 3,2 MNOK

Polyfiber AS har nu även fått uppdrag för montaget av nämnda Bullerplank-ordern för 0,4 MNOK vilket innebär att ordervärdet ökar till totalt 3,6 MNOK.


Hela ordern beräknas levereras innan årets slut.

Byggherre är STATENS VEGVESEN och Entreprenör är Mesta AS som är Norges största Entreprenörsföretag inom byggnad av vägar samt drift & underhåll av vägar. Mesta AS valde Polyfibers lösning av Bullerplank för att ersätta ett existerande bullerplank av Tryck-impregnerat trä längs FV311 mellan Tønsberg och Åsgårdstrand lite söder om Oslo.

Mesta AS utför anläggnings och underhållsuppdrag för statliga, kommunala och privata kunder över hela Norge.
Mesta AS finns även etablerade i Sverige med dotterföretaget Mesta Sverige AB.

PolyPlank fortsätter att etablera sig starkt i Norge genom sitt dotterföretag Polyfiber AS.

PolyPlank & Polyfibers höga miljöprofil med det unika materialet börjar efterfrågas i allt högre grad och är ett vinnande koncept för alla inblandade parter. Den satsning vi gjort genom köpet av Polyfiber utvecklar sig väl och vi ser stora möjligheter i Norge. Polyfiber omsatte Historiskt 1-2,5 MNOK per år och vi kommer nu första året att omsätta cirka 6,9 MNOK säger PolyPlanks vd Cay Strandén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017 kl 11:40  CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 5030 1550 är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande