27.10.2017 08:30:00 CET

PolyPlank AB (publ) har fått en order på 1,0 MSEK

PolyPlank har fått en order på pallkloss på 1,0 MSEK. Kunden tillhandahåller material, emballage samt frakt utan kostnad.

Halva ordern skall levereras innan decembers utgång 2017 och andra halvan innan februaris utgång 2018.

Kund är Vida Packaging som bland annat tillverkar pallar. Vida Packaging har valt att köpa PolyPlanks miljövänliga pallkloss dels av miljöskäl men även av hållfasthetsskäl.

Denna order är för PolyPlank en återkomst till ett produktområde som inte bearbetats de senaste åren.  Pallklossen används som en del i standardiserade EUR pallar. Klossarna beräknas bidra till en starkare pall där bl.a. skador av truckgafflar kommer reduceras och bidra till en längre livslängd för pallarna. Miljömässigt beräknas den nya klossen genom pallarnas ökade livslängd också bidra till en förbättrad miljö.

PolyPlanks höga miljöprofil med det unika materialet börjar efterfrågas i allt högre grad och är ett vinnande koncept för alla inblandade parter säger PolyPlanks vd Cay Strandén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl 8:30  CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 5030 1550 är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande