23.11.2017 08:49:44 CET

PolyPlank AB: Solfångare tillverkade av PolyPlanks unika kompositmaterial, i blickfånget på Subcontractormässan i Elmia

Vi gratulerar Compotherm AB som med sin unika solfångare tillverkad av bl a PolyPlank-komposit nominerades av tidningen Plastforum till en av årets finalister i kategorin Miljö. Tidningen anordnar tävlingen årligen för att lyfta innovationer inom plastindustrin. Compotherm hade tack vare denna nominering nöjet att presentera sin solfångare på Subcontractormässan i Elmia den 15 november och de meddelar att intresset var stort för solfångarlösningen.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Compotherms solfångare är resultatet av ytterligare forskning kring hur PolyPlank-kompositen kan förädlas. Solfångaren har genomgått en patentprocess och är nu klar för lansering.

Enheterna är robusta och tåliga, då de består av Polyplanks slagtåliga och åldersbeständiga kompositmaterial, som till skillnad från glas och metaller, håller för väder och vind samt transporter. Med sin låga produktionskostnad i förhållande till effekt och verkningsgrad finns en stor potentiell marknad i utvecklingsländerna. Compotherm vill vara med och bygga upp försörjningen av varmvatten och husvärme i de stora lågkostnadshusprojekt som pågår runt om i världen. Alla borde ha rätt till att diska i varmvatten.

Vi på PolyPlank är stolta över att vara producent av kompositprofilen som solfångaren till stor del består av. Vi spår en spännande framtid som leverantör till Compotherm AB och deras solfångarlösning som kan värma vatten med produkter tillverkade av industrispill. Det kallar vi Hållbart!

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 5030 1550 är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande