11.12.2017 11:20:00 CET

PolyPlank AB (publ) anställer produktionschef

Tobias Abrahamsson, 36 år anställs som Produktionschef med tillträde fr.o.m. 1 mars 2018.

Tobias har haft en lång karriär som Produktions & Teknisk chef på Guldfågeln AB. Han har bl.a. jobbat mycket med produktionsplanering och styrning, förbättringsarbete, kvalitetsarbete samt arbetsmiljö.

Tobias har en utbildning som Företagsingenjör med inriktning mot affärssystem och management,  vidareutbildning med affärsutveckling, fördjupad företagsekonomi, arbetsmiljö, samt ledarskap med fokus på produktion. Tobias har även stor erfarenhet av att leda projekt.

PolyPlank har under det senaste året genomgått stora förändringar och förbättringar och det är nu dags att "spetsa till" kompetensen, produktiviteten samt kvalitén. Vi står inför olika certifieringsbehov och har behov av ett bättre strukturerat produktions- och kvalitetsarbete. Vi anser att Tobias, med den erfarenhet han har, kommer att vara ett välbehövligt tillskott till vår offensiva organisation säger PolyPlanks vd Cay Strandén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017 kl 11:20  CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 5030 1550 är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Pressmeddelande