08.05.2015 13:01:04 CET

Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 8.5.2015 päätökset

Piippo Oyj
Yhtiötiedote

Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 8.5.2015 päätökset

Yhtiötiedote 8.5.2015 kello 14:00

Piippo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Outokummussa perjantaina 8.5.2015.

1 Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.  Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,24 euro osakkeelle yhteensä 310 259,25 euroa tilikaudelta 1.1.2014 - 31.12.2014.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä (4) henkilöä. Yhtiökokous päätti, että nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään: Antti Piippo, Pekka Piippo, Mikko Tapola ja Kari Hirvonen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 6.000 euroa vuodessa, sekä muiden jäsenten palkkioksi 3.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio 100 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

Piippo Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka KHT-yhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Heikki Tuomi.

Piippo  Oyj

Lisätietoja:

Piippo Oyj, toimitusjohtaja Kari Hirvonen, puh. +358 40 372 562

Yhtiön verkkosivusto: www.piippo.fi

Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Piippo Oyj

Piippo sitoo kaiken

Piippo Oyj valmistaa, markkinoi ja jakelee sitomiseen, nostamiseen, hinaamiseen ja kiinnittämiseen soveltuvia tuotteita kolmelle pääsegmentille: Agri, Kuluttajat ja Business to Business (B2B).  Tuotteet valmistetaan pääasiallisesti polypropeenista ja polyeteenistä. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Outokummussa ja Yhtiö toimittaa tuotteitaan maailmanlaajuisesti yli 30 maahan. 

Piippo Oyj:n osakkeet ovat listattuna NASDAQ Helsinki Oy:n First North -listalla.