30.03.2016 12:21:23 CET

Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Piippo Oyj
Yhtiötiedote

Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Piippo Oyj                                     Yhtiötiedote 30.3.2016 klo 13.05

Piippo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2016 teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Piippo Oyj:n 30.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Piippo Oyj jakaa osinkoa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 0,25 euroa osakkeelle eli yhteensä 323 186,75 euroa. Erotus, yhteensä 11 128,71 euroa kirjataan voittovarat-tilille.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen palkkiot ja jäsenten valinta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaiset palkkiot; puheenjohtajalle 6 000 € euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 3 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 100 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Antti Piippo ja Kari Hirvonen. Uusina jäseninä aloittaa hallituksessa Mikael Slotte ja Lars-Olof Staffans.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi.

Muuta

Yhtiökokouksessa oli paikalla noin 51 % prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä. Kokouksen päätökset olivat hallituksen esitysten/ehdotusten mukaisia ja yksimielisiä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Piippo Oyj:n internet-sivuilla www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokous2016 viimeistään 13.4.2016 alkaen.

PIIPPO OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Piippo Oyj, toimitusjohtaja Kari Hirvonen, puh. 0400 372 562
Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, puh. +358 9 2538 0246

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.piippo.fi

Piippo sitoo kaiken

Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Outokummussa, josta Yhtiö vie tuotteitaan yli 30 maahan Amerikasta Australiaan ja Islannista Etelä-Afrikkaan. Yhtiön pääsegmentit ovat Agri, Kuluttajat ja Business to Business (B2B).  Globaali väestön kasvu kiihdyttää erityisesti agri-segmentin kysyntää. Piippo Oyj:n osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

Piippo Oyj yhtiökokouksen päätökset_2016-03-30