31.03.2017 15:40:00 CET

Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Piippo Oyj
Yhtiötiedote

Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Piippo Oyj                                     Yhtiötiedote 31.3.2017 klo 16:40

Piippo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2017 teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Piippo Oyj:n 31.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Piippo Oyj jakaa osinkoa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta 0,26 euroa osakkeelle eli yhteensä 336 114,22 euroa. Erotus, yhteensä 314 243,99 euroa kirjataan voittovarat-tilille.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen palkkiot ja jäsenten valinta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaiset palkkiot; puheenjohtajalle 6 000 € euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 3 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 100 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Antti Piippo, Kari Hirvonen, Mikael Slotte ja Lars-Olof Staffans.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Heikki Tuomi.

Muuta

Yhtiökokouksessa oli paikalla noin 46 % prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä. Kokouksen päätökset olivat hallituksen esitysten/ehdotusten mukaisia ja yksimielisiä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Piippo Oyj:n internet-sivuilla www.piippo.fi/sijoittajat/yhtiokokous2017 viimeistään 7.4.2017 alkaen.

PIIPPO OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Piippo Oyj, toimitusjohtaja Kari Hirvonen, puh. 0400 372 562
Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Ltd., Mikko Katramo, puh. 0400 158 399

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.piippo.fi

Piippo sitoo kaiken

Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Outokummussa, josta Yhtiö vie tuotteitaan yli 30 maahan Amerikasta Australiaan ja Islannista Etelä-Afrikkaan. Yhtiön pääsegmentit ovat Agri, Kuluttajat ja Business to Business (B2B).  Globaali väestön kasvu kiihdyttää erityisesti agri-segmentin kysyntää. Piippo Oyj:n osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla.

2017-03-31 yhtiötiedote_Piippo Oy