10.12.2018
Restamax Oyj: RESTAMAXIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2019 - MUUTOS AIEMMIN ILMOITETTUUN JULKAISUPÄIVÄÄN
30.11.2018
Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI YHTIÖN AVAINHENKILÖILLE SUUNNATUSTA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄSTÄ